សោភ័ណភាព នៃឆ្នេរអូរត្រេះ ក្រុងព្រះសីហនុ ទំនងត្រូវបំផ្លាញ ដោយផែនអភិវឌ្ឍន៍..?(ខ្មែរធ្វើបាន..)

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ ឱអនិច្ចា សោភ័ណភាព បរិស្ថាន នៃឆ្នេរអូរត្រេះ ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍..✍️

👉ខ្មែរធ្វើបាន..😅

🤏សូមសាធារណជន ចូលរួមផ្តល់មតិ ចំពោះផែនការអភិវឌ្ឍ នៅឆ្នេរអូរត្រេះ (១២~០៦~២០២៤)៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង