​សត្វក្ងោកបៃតង Green Peafowl ដែល​អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តដោះលែង ​ក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃជីផាត

ខេត្តកោះកុង ៖ អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ បានបង្ហោះសត្វក្ងោកបៃតង Green Peafowl ដែលក្ងោកទាំងនេះ ត្រូវបានអង្គការនេះ ដោះលែង ឲ្យរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិ នៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃជីផាត នៃខេត្តកោះកុង៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង