កីឡាគុនល្បុក្កតោ និងកីឡាគុនខ្មែរ បានដាក់បញ្ចូលជាផ្លូវការ ក្នុងធម្មនុញ្ញ នៃសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ កីឡាគុនល្បុក្កតោ និងកីឡាគុនខ្មែរ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាផ្លូវការ ក្នុងធម្មនុញ្ញ នៃសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ដូចនេះ កម្ពុជាមានលទ្ធភាព រៀបចំការប្រកួតកីឡាទាំងពីរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ជាបន្ដបន្ទាប់ទៀត នៅបណ្ដាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះក្រោយ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង