មានករណីជនល្មើសយកដុំថ្ម គប់រថយន្តនៅលើ ផ្លូវល្បឿនលឿន ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ៥៤-៥៨

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន មានករណីជនល្មើស ធ្វើសកម្មភាពយកដុំថ្ម គប់ទៅលើរថយន្តដំណើរ នៅលើផ្លូវ ល្បឿនលឿន ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ លេខ ៥៤-៥៨។ ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះ ត្រូវសមត្ថកិច្ច ចុះបង្ក្រាប បានទាន់ពេលវេលា នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង