សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចឃុំខ្លួនលោក យ៉ឹម ស៊ីណន និងលោក ហ៊ុន កុសល នៅពន្ធធានាគារព្រៃស

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចឃុំខ្លួនលោក យ៉ឹម ស៊ីណន និងលោក ហ៊ុន កុសល នៅពន្ធធានាគារព្រៃស ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីរបទល្មើស គឺបទ ប្រមាថ ចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រ និងបទញុះញង់ បង្កឱ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរ ដល់សន្តិសុខសង្គម៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង