ជំនន់ទឹកភ្លៀង ជន់លិចផ្លូវទំនាប ក្នុងភូមិ១ សង្កាត់១ ក្រុងព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ ទិដ្ឋភាពជំនន់ទឹកភ្លៀង ជន់លិចផ្លូវទំនាបមួយចំនួន ក្នុងភូមិ១ សង្កាត់១ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ រសៀលម៉ោង ០១ និង២០នាទី ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង