ព្រះមហាក្សត្រដំឡើងឋានៈដល់ នាយករងខុទ្ទកាល័យ សម្ដេច ហ៊ុន សែន ៥រូប មានឋានៈស្មើ រដ្ឋមន្ត្រី

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ដំឡើងឋានៈដល់ នាយករងខុទ្ទកាល័យ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំនួន ០៥រូប ឲ្យមានឋានៈស្មើ រដ្ឋមន្ត្រី ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង