កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ បង្ហាញថា កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន 04 នាក់- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 138,003 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,940 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង