កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ឲ្យដឹងថា កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ថ្មី ចំនួន 03 នាក់-  ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 សរុប 137,999 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,940 នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង