កម្ពុជា គ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ។ ក្នុងនោះ ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 137,996 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,934 នាក់ – អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង