កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ និងជាសះស្បើយ៦នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសថា កម្ពុជា មិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ។ ក្នុងនោះ ជាសះស្បើយ ០៦ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 137,979 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,914 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង