​កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លង​ជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ និង​គ្មានអ្នកស្លាប់ឡើយ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​២១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា កម្ពុជា មានមានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដឥ១៩ថ្មី ទៀតទេ។ ក្នុងនោះ ជាសះស្បើយ ០៩នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 137,979 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ​ 134,870 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់​ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង