កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-៩ថ្មី ១១នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-៩ថ្មី ចំនួន ១១នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ១១នាក់)- ជាសះស្បើយ ០៨នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 137,824នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,682នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង