កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១២នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១២នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ១២នាក់)- ជាសះស្បើយ ០៦ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 137,767 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,650 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង