កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ៤នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០៤នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ០៤នាក់)- ជាសះស្បើយ 12 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 137,739 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,621 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង