កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ១១នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១១នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ១១នាក់)- ជាសះស្បើយ ១៣នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប 137,661 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,496 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង