រូបភាពនៃខ្មោចកប៉ាល់ទីតានិច ដែលលិចអស់រយៈពេល ១១១ឆ្នាំ

បរទេស ៖ រូបភាព នៃខ្មោចកប៉ាល់ទីតានិច ដែលបានលិចអស់រយៈពេល ១១១ឆ្នាំកន្លងមកហេីយ។ ខណៈស្ថានភាពក្រោមបាតមហាសមុទ្រយក្សទី២ លេីពិភពលោក The Atlantic Ocean អាត្លង់ទិក (ត្រង់កន្លែងខ្មោចកាប៉ាល់ TITANIC) នោះ មានសម្ពាធទឹកប្រហែល 40 Mpa ឬ 4000តោន ក្នុង ១ម៉ែត្រការ៉េ និងមានជម្រៅរហូតដល់ 12,500ft = 3,810ម៉ែត្រ ហេីយការខ្ចាត់ខ្ចាយបំណែកៗជាច្រើន របស់នាវា TITAN នោះ គេសន្និដ្ឋានថា នាវាមុជទឹកនោះទំនងកើតការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំង (Catastrophic implosion) គឺផ្ទុះដោយសម្ពាធមកពីគ្រប់ទិសទី រុញគៀបអោយផ្ទុះ ដោយយានមិនអាចទ្រទ្រង់នឹងសម្ពាធ ដ៏មហិមារនោះបាន ទេីបផ្ទុះតែម្ដង ៕

THE ATLANTIC OCEAN THE NORTH OF NEWFOUNDLAND: Titanic. Wreck of Titanic, poured at night from April 14 till 15th 1912, in the Atlantic Ocean the North off Newfoundland. During his inaugural journey, he had to connect Southampton to New York E Between 1 491 and 1 513 persons died during the wreck. The wreck is lying 4000 meters. A bathtub part of one of ship cabins, the Atlantic Ocean the North of Newfoundland in 1996. (Photo by Xavier DESMIER/Gamma-Rapho via Getty Images)

 

 

THE ATLANTIC OCEAN THE NORTH OF NEWFOUNDLAND: Titanic. Wreck of Titanic, poured at night from April 14 till 15th 1912, in the Atlantic Ocean the North off Newfoundland. During his inaugural journey, he had to connect Southampton to New York E Between 1 491 and 1 513 persons died during the wreck. The wreck is lying 4000 meters. A bathtub part of one of ship cabins, the Atlantic Ocean the North of Newfoundland in 1996. (Photo by Xavier DESMIER/Gamma-Rapho via Getty Images)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង