អ្នកកាសែតកម្ពុជា ចូលរួមវគ្គសិក្សាស្រាវជ្រាវ រកឯកសារតាម Google

ក្រុង Chicago ៖ អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ចំនួន ៥រូប មកពី ៣អង្គភាពផ្សេងគ្នា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបន្តចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្រាវជ្រាវរកឯកសារតាម Google Tools ។

វគ្គសិក្សាខាងលើនេះ ចូលរួមចែករំលែកដោយ លោក  MikeReilley សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកព័ត៌មាន និងស្រាវជ្រាវព័ត៌មានឌីជីថល នៅ UIC និងជាគ្រូបង្គោល UPJ នៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល Google News Initiative នៅទីតាំងការរិយាល័យទំនាក់ទំនង World Chicago នាទីក្រុង Chicago នៃរដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង