កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ កូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ។ ក្នុងនោះ គ្មាន អ្នកជាសះស្បើយ និងគ្មានអ្មកស្លាប់ឡើយ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 137,996 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,940 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង