ថ្នាក់ជាតិស្តីពី ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ “ការកសាងភាពជាដៃគូ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ”

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា ក្រសួងព័ត៌មាន សហការជាមួយអង្គការស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធច្រើនទៀត បានរៀបចំកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីពី ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ “ការកសាងភាពជាដៃគូ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ”។

កម្មវិធីនេះ សហការរៀបចំនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២  ក្រោមអធិបតីភាព លោក ខៀវ កាញារីទ្ឋ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន នៅសណ្ឋាគារសុខា រាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីតំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ នៃរាជរដ្ឋាភិបាល, អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ, អ្នកកាសែតជាតិ-អន្តរជាតិ, សហគមន៍ ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀត..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង