លោក Xi Jinping បន្តឡើងកាន់អំណាចជាមេដឹកនាំចិន ក្នុងអាណត្តិទី៣ ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក

ចិន ៖ លោក Xi Jinping បានឡើងកាន់អំណាចជាមេដឹកនាំក្នុងអាណត្តិទី៣ នៅប្រទេសចិន ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ និងបានប្រកាសតែងតាំងតំណែងក្នុងស្ថាប័នកំពូល ដែលប្រមូលផ្តុំដោយអ្នកស្មោះ ត្រង់ និងអ្នកជំនិតៗ របស់ខ្លួន ដើម្បីពង្រឹងតំណែង របស់លោក ជាប្រមុខដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ចិន បន្ទាប់ពី លោកម៉ៅ សេទុង៕ ប្រភព ៖ Reuters

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង