វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,០១៣នាក់ និងស្លាប់​១នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២,០១៣នាក់ និង ស្លាប់​ ០១ នាក់។

នេះ បើយោងតាម របាយការណ៍ របស់​សារព័ត៌មានវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង