ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,១០៦​នាក់ និងស្លាប់​១៧នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ១,១០៦​នាក់ និងស្លាប់​ ១៧នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១០​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង