ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,០០៤នាក់ និងស្លាប់​២៥នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ២,០០៤នាក់ និងស្លាប់​ ២៥នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង