ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ឆ្លើយតបសារទៅ ស្តេចប្រដាល់ភូមា Dave Leduc

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ឆ្លើយតបសារ ទៅស្តេចប្រដាល់មីម៉ាន់ម៉ា ឬភូមា ថា ” សួស្ដីលោក Dave Leduc !

សូមអរគុណលោក ចំពោះទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជា និងក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរ (គុនខ្មែរ)។ សូមជូនពរលោក ទទួលបានជោគជ័យ។

រង់ចាំជួបគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជា នាចុងឆ្នាំនេះ ពេលដែលលោក មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា..”៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង