លោកអនុនាវីត្រី ទៀ សុធីរដ្ឋា តំណាងកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជា ទទួលសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សា ពីមហាវិទ្យាល័យ កងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលី

អូស្ត្រាលី ៖ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ នាប្រទេសអូស្ត្រាលី លោកអនុនាវីត្រី ទៀ សុធីរដ្ឋា ជាសិក្ខាកាមតំណាងអោយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជា បានទទួលសញ្ញាបត្រ បញ្ចប់ការសិក្សា វគ្គនាយទាហានចូលថ្មី នៃមហាវិទ្យាល័យកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលី (New entry officer course) នៅ HMAS Creswell, Jervis Bay NSW ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងបន្តចូលសិក្សាវគ្គ នាយទាហាន ប្រយុទ្ធលម្ហសមុទ្រ និងការអនុវត្តផ្ទាល់លើនាវា (Maritime warfare officer course) នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខនេះ នៅ HMAS Waston, Waston Bay, NSW ប្រទេសអូស្ត្រាលី៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង