អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បង្កេីតក្រុមអ្នកនាំពាក្យ ហើយលោក សែ សុឃន ជាប្រធាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសេចក្ដីសម្រេចចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ស្ថាប័ននេះ បានបង្កេីតក្រុមអ្នកនាំពាក្យ ដោយមាន លោក សែ សុឃន អគ្គនាយករងគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ជាប្រធាន..។

ខាងក្រោមនេះ ជា​សេចក្ដី សម្រេច របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង