ក្រសួងមហាផ្ទៃ  បណ្តេញមន្ត្រីនគរបាល ១២រូបទៀត ចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ  បានដកហូតមុខតំណែង ឋានន្តរស័ក្កិ និងបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌ ចំពោះមន្ត្រីនគរបាលចំនួន ១២រូបទៀត នៃស្នងការដ្ឋាន នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ៕

 

JOIN US | @oa_channel

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង