ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលវិហារសួគ៌ ជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋ មានកូនអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្នាំឡើងទៅ​ ឬ​អ្នកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ផុតសុពលភាព សូមមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

ខេត្តកណ្តាល ៖ ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលវិហារសួគ៌ សូមជម្រាបជូនដំណឹង ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅក្នុងឃុំវិហារសួគ៌ដែលមានកូនមានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្នាំឡើងទៅ​ ឬ​ អ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផុតសុពលភាព សូមអញ្ជើញមកថត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលវិហារសួគ៌ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣នេះតទៅ។

ដោយភ្ជាប់មកជាមួយ នូវឯកសារ៖

១- សំបុត្រកំណើត(original)

២- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ(original)

៣- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផុតសុពលភាព មកជាមួយផង។

សូមជួយចែករំលែក ដោយអនុគ្រោះផងចុះ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង