ម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញានេះ សំឡេងទូងស្គរ បានលាន់ឮរំពង ដើម្បីអបអរសាទរ រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ បានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិ បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក នៃអង្គការយូណេស្កូ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នៅម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញានេះ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា គេឮសំឡេងវាយរគាំង វាយជួង ទូងស្គរ បានលាន់ឮរំពង ដើម្បីអបអរសាទរ រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក នៃអង្គការយូណេស្កូ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង