រមណីយដ្ឋានបុរាណវិទ្យាកោះកេរ នៃអតីតរាជធានីលិង្គបុរៈ នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលជា សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនេះ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ រាប់ថយក្រោយ ៤ថ្ងៃទៀត រមណីយដ្ឋានបុរាណវិទ្យាកោះកេរ នៃអតីតរាជធានីលិង្គបុរៈ (ឆោកគគ៌្យរ) នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង