អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវ ឡាយ វណ្ណៈ ដែលតុលាការផ្តន្ទាទោស ពីបទមនុស្សឃាត អ្នកស្រី ចេវ សុវឌ្ឍនា ត្រូវព្រះមហាក្សត្រ លើកលែងទោស

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ធ្មេចបើកៗ អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវ គឺលោក ឡាយ វណ្ណៈ ដែលត្រូវតុលាការ សម្រេចផ្តន្ទាទោសពីបទមនុស្សឃាត លើ អ្នកស្រី ចេវ សុវឌ្ឍនា ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ប្រកាសលើកលែងទោសហើយ..។

សាធារណៈជនមួយចំនួន លើកឡើងថា មិនយូរមិនឆាប់ លោក ឡាយ វណ្ណៈ នឹងត្រូវបានផ្តល់មុខតំណែង ឬតួនាទីធំ នៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋ ដូចគ្នា អតីតអភិបាលក្រុងបាវិត អញ្ចឹងដែរ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង