៣ខែដើមឆ្នាំ​២០២៣នេះ ​ពន្ធដារ​ខេត្តព្រះសីហនុ ​ចុះត្រួតពិនិត្យ​យានជំនិះ​ចំនួន ១​១៤៧​គ្រឿង ដោយអនុវត្ត​ប្រាក់ពន្ធ​និង​​ពិន័យ​ ​១​ ០៩៦ ២១០ ០០០​រៀល​

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ ប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុ លោក សន​ សុផល មានប្រសាសន៍ថា ​ការចុះត្រួតពិនិត្យការប្រកាសបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ គិតត្រឹម ៣ខែដើមឆ្នាំ​២០២៣នេះ ​មន្ត្រីសាខាពន្ធដារ ខេត្តព្រះសីហនុ បានចុះត្រួតពិនិត្យទៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បានចំនួន ១​១៤៧ គ្រឿង និងអនុវត្តទៅតាមចាប់ពន្ធដារ ដោយទទួលបានប្រាក់ពន្ធ និងប្រាក់ពិន័យ ចំនួន ១ ០៩៦ ២១០ ០០០ រៀល៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង