អង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជា ផ្ដល់សេវាវះកាត់ព្យាបាល ជូនអ្នកមានបញ្ហាមាត់ ឬក្រអូមមាត់ឆែប និងពិការភាពមុខមាត់ផ្សេងៗ ដោយមិនគិតថ្លៃ

ខេត្តសៀមរាប ៖ អង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជា សហការជាមួយ មន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តសៀមរាប បានប្រកាសផ្ដល់សេវាវះកាត់ព្យាបាលជូនដល់ អ្នកមានបញ្ហាមាត់ ឬក្រអូមមាត់ឆែប និងពិការភាពមុខមាត់ផ្សេងៗ ដោយមិនគិតថ្លៃ..។

កម្មវិធីនេះ នឹងចាប់អនុវត្ដនៅដើមខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ តទៅ នាទឹកដីខេត្តសៀមរាប..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង