កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២នាក់- ជាសះស្បើយ១នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ បង្ហាញថា កម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន 02 នាក់- ជាសះស្បើយ 01 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួង បញ្ចាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 138,681 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 135,615 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង