កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ៣នាក់ និងជាសះស្បើយ២នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន 03 នាក់- ជាសះស្បើយ 02 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 138,668 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 135,600 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង