ថ្ងៃសុក្រនេះ កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ៨នាក់ និងជាសះស្បើយ១០នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ បង្ហាញថា កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៨ នាក់- ជាសះស្បើយ ១០ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 138,659 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 135,581 នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង