កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ៤នាក់- ជាសះស្បើយ៩នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បង្ហាញថា កម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន 04 នាក់- ជាសះស្បើយ 09 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 138,642 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 135,565 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង