កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥នាក់- ជាសះស្បើយ១២នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ បង្ហាញថា កម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន 05 នាក់- ជាសះស្បើយ 12 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 138,600 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 135,491 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង