ក្រសួងអប់រំ៖ ប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះ គោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ មានតម្លាភាព និងមានយុត្តិធម៌

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬបាក់ឌុប បានបញ្ចប់ជាសកថាពរហើយ នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ។

ទាក់ទិនការប្រឡងនេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសចាត់ទុក ដំណើរការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះ បានគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ មានតម្លាភាព មានយុត្តិធម៌ និងទទួលយកបាន៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង