កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ- មានអ្នកជាសះស្បើយ​៦​នាក់ និងស្លាប់​គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ។ ក្នុងនោះ មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ០៦ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 137,979 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ​ 134,908 នាក់ និងមានអ្នក​ស្លាប់​ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង