កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​​ទៀតទេ- ជាសះស្បើយ ១០នាក់ និងស្លាប់​គ្មាន​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២២នេះ បានប្រកាសថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ត្រូវបានរកឃើញទៀតទេ។ ក្នុងនោះ ជាសះស្បើយ ១០នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 137,979 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ= 134,893 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់​ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង