ថ្ងៃនេះ កម្ពុជា រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបន្ត រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ០១នាក់)- ជាសះស្បើយ ០៦នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 137,937 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,811 នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង