កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០៦នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ០៦នាក់)- ជាសះស្បើយ ១០នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 137,912 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,786 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង