នាវាកងទ័ពជើងទឹកកាណាដា នឹងធ្វើទស្សនៈកិច្ច៣ថ្ងៃនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់២៦ ខែកញ្ញា

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា នាវាកងទ័ពជើងទឹក ០១គ្រឿង របស់ប្រទេសកាណាដា (HMCS Winni peg) គ្រោងនឹងចូលចតនៅកំពង់ផែអន្តរជាតិ ក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ច ជាមិត្តភាពនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រយៈពេល ០៣ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២៕ (រូបថតឯកសារ)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង