វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៨៩១នាក់ និងស្លាប់១​នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១,៨៩១នាក់ និងនិងស្លាប់ ០១​ នាក់។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់​សារព័ត៌មានវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង