រាជរដ្ឋាភិបាល៖  ពលរដ្ឋ អាចជិះរថភ្លើងមិនគិតថ្លៃ ពីថ្ងៃទី២៣-២៦ ខែកញ្ញា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល  បានដាក់ឲ្យដំណើរការខ្សែរថភ្លើង ដឹកអ្នកដំណើរ ដោយមិនគិតថ្លៃ រយៈពេល ០៤ថ្ងៃ នាឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ គឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង