ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ១,១២៥​នាក់ និងស្លាប់​១៣នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សសរុបចំនួន ១,១២៥​នាក់ និងស្លាប់​១៣ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង