វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៣០១នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣,៣០១នាក់។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មានវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង