វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៤៩៨នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ២,៤៩៨នាក់។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់​សារព័ត៌មានវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង